• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturmidler

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

 1. Hovedutvalget for Oppvekst fordeler det kommunale tilskuddet til allment kulturarbeid.

 2. Lag og foreninger skal gjøres kjent med at de kan søke tilskudd. Søknaden skal skrives på fastsatt skjema og sendes til Hovedutvalget for Oppvekst innen kunngjort søknadsfrist.

 3. Søknad om tilskudd skal inneholde revidert regnskap og årsberetning fra foregående år med opplysninger om aktivitet, betalende medlemmer, målgrupper og budsjett

 4. Dersom hovedutvalget for Oppvekst ønsker å prioritere konkrete tiltak, kan det benyttes inntil 25 % av tilskuddet. De øvrige midler fordeles på henholdsvis idrett, musikk og andre kulturformål, etter vurdering av søknadsmassen hvert år.

 5. Det gis i prinsippet ikke kulturmidler til:

  a. Lag/foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettporter enn kulturbudsjettet.

  b. Lag/foreninger som har lukket medlemskap

  c. Voksenopplæringsorganisasjoner

  d. Politiske og religiøse hovedorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

 6. Hovedutvalget for Oppvekst fastsetter størrelsen opp hvert tilskudd etter at respektive fagutvalg/særutvalg har hatt anledning til å uttale seg. Slike særutvalg kan eksempelvis være kommunalt sang- og musikkråd og idrettsråd.

(Revidert av Øksnes kommunestyre den 06.03.86, med administrative endringer 2003, 2017, 2021 og 2023)

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader